ایثارگران - فراموش شدگان

پرینت

اولین تصاویر منتشر شده از پیکر پاک 175 شهید غواص عملیات کربلای 4، روحشان شاد و یادشان گرامی :

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in ایثارگران - فراموش شدگان

درود بر پرواز همای, که بیاد و برای بزرگداشت مقام 174 شهید غواص آهنگی خوانده اند ...ممنون 

 

رضا صیادی سردبیر هفته نامه همشهری آیه در این نشریه در وصف این شهدا چنین نوشت :
نمی‌دانم دستانتان را از پشت بسته بودند یا از روبه‌رو ولی حتما خیلی وقت گذاشتند که یکی یکی دستانتان را به هم ببندند و دورش طناب بکشند. نمی‌دانم آنها چند نفر بودند که شما ١٧٥ نفر را به دام انداختند. نمی‌دانم چه گودال عظیمی حفر کردند تا ١٧٥ سرباز را داخلش بیندازند. نمی‌دانم نشسته بودید یا ایستاده، نمی‌دانم یکی یکی داخل گودال پرتتان کردند یا گروهی.

اصلا چه می‌دانم که در آن روز، شاید هم شب چه آمد بر سر شما. نمی‌دانم در آن روزهای زمستانی سال ۶۵ با چه نقشه‌ای غافلگیرتان کردند. نمی‌دانم آن فرمانده سنگدل، چطور دلش آمد به چشم‌های معصوم شما نگاه کند و چنین برنامه‌ای برای کشتن‌تان بریزد.

پرینت

اولین تصاویر منتشر شده از پیکر پاک 175 شهید غواص عملیات کربلای 4، روحشان شاد و یادشان گرامی : (2)

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in ایثارگران - فراموش شدگان

تعجبم !!! چرا مسولین فرهنگی و رسانه ای کشور و دولت , امروز 26 خرداد 1394 که روز تشییع غواصان شهید در کربلای 4 است را روز عزای عمومی اعلام نمیکنند؟؟!!

غواصان مفقود و شهید عملیات کربلای چهار

رضا صیادی سردبیر هفته نامه همشهری آیه در این نشریه در وصف این شهدا چنین نوشت :
نمی‌دانم دستانتان را از پشت بسته بودند یا از روبه‌رو ولی حتما خیلی وقت گذاشتند که یکی یکی دستانتان را به هم ببندند و دورش طناب بکشند. نمی‌دانم آنها چند نفر بودند که شما ١٧٥ نفر را به دام انداختند. نمی‌دانم چه گودال عظیمی حفر کردند تا ١٧٥ سرباز را داخلش بیندازند. نمی‌دانم نشسته بودید یا ایستاده، نمی‌دانم یکی یکی داخل گودال پرتتان کردند یا گروهی.

اصلا چه می‌دانم که در آن روز، شاید هم شب چه آمد بر سر شما. نمی‌دانم در آن روزهای زمستانی سال ۶۵ با چه نقشه‌ای غافلگیرتان کردند. نمی‌دانم آن فرمانده سنگدل، چطور دلش آمد به چشم‌های معصوم شما نگاه کند و چنین برنامه‌ای برای کشتن‌تان بریزد.