پرینت

تجارت و شاخص های تجاری کشورها

نوشته شده توسط محمد علی ااثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

تقویم واقعیقبلیتوافقTE
09:00 PM
  KR
اطمینان کسب و کار  AUG 68 73   71
09:30 PM
  US
Fed Daly Speech          
01:30 AM
  AU
تغییرات ماهیانه مخارج سرمایه خصوصی  Q2   -1.7% 0.5% -0.6%
01:30 AM
  JP
BoJ Suzuki Speech          
04:30 AM
  NL
اطمینان کسب و کار  AUG   3.9   2.8
05:00 AM
  JP
ضریب اطمینان مصرف کننده  AUG   37.8   37.6
06:00 AM
  DE
نرخ بیکاری هماهنگ  JUL   3.1%   3.1%
06:00 AM
  NO
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  Q2   -0.1% 0.5% 0.5%
06:45 AM
  FR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی  Q2   0.3% 0.2% 0.2%
07:00 AM
  ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی  AUG   0.5% 0.4% 0.6%
07:00 AM
  TR
موازنه تجاری  JUL   $-3.18B   $-1.2B
07:55 AM
  DE
نرخ بیکاری  AUG   5% 5% 5%
[+]
 واقعیChg%Chg
EURUSD 1.10835  0.00065 -0.06 %
GBPUSD 1.22188  0.00682 -0.56 %
AUDUSD 0.67367  0.00143 -0.21 %
NZDUSD 0.63365  0.00225 -0.35 %
USDJPY 106.01  0.29 0.27 %
USDCNY 7.17000  0.0044 0.06 %
USDCHF 0.98122  0.00002 0.00 %
USDCAD 1.33083  0.00283 0.21 %
USDMXN 20.1649  0.1868 0.94 %
USDINR 71.7950  0.2720 0.38%
USDBRL 4.1690  0.0390 0.94%
USDRUB 66.8000  0.3482 0.52%
DXY 98.19  0.19 0.19 %
BTCUSD 9,700.76  467 -4.59%
[+]
تولید ناخالص داخلیتولید ناخالص داخلی YOYتولید ناخالص داخلی QOQنرخ بهرهنرخ تورمنرخ بیکاریبودجهبدهیحساب جارینرخ ارز
20494 2.30% 2.10% 2.25% 1.80% 3.70% -3.80% 106.10% -2.40 327.17
13670 1.10% 0.20% 0.00% 1.00% 7.50% -0.50% 85.10% 2.90 341.15
13608 6.20% 1.60% 4.25% 2.80% 3.61% -4.20% 50.50% 0.40 1395.38
4971 1.20% 0.40% -0.10% 0.50% 2.30% -3.80% 238.20% 3.50 126.25
3997 0.40% -0.10% 0.00% 1.70% 3.10% 1.70% 60.90% 7.30 82.85
2825 1.20% -0.20% 0.75% 2.10% 3.90% -2.00% 84.70% -3.90 66.19
2778 1.30% 0.20% 0.00% 1.10% 8.50% -2.50% 98.40% -0.30 67.19
2726 5.80% 1.40% 5.40% 3.15% 6.00% -3.42% 68.30% -2.30 1298.04
2074 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 9.70% -2.10% 132.20% 2.50 60.48
1869 0.50% -0.20% 6.00% 3.22% 12.00% -7.10% 77.22% -0.77 208.49
1709 1.30% 0.10% 1.75% 2.00% 5.70% -0.70% 90.60% -2.60 37.31
1658 0.90% -0.40% 7.25% 4.60% 4.50% 2.70% 13.50% 7.00 146.90
1619 2.10% 1.10% 1.50% 0.60% 4.00% -1.60% 36.60% 4.70 51.61
1432 1.80% 0.40% 1.00% 1.60% 5.20% -0.60% 40.70% -1.50 25.18
1426 2.30% 0.50% 0.00% 0.50% 14.02% -2.50% 97.10% 0.90 46.66
1224 -0.80% 0.00% 8.00% 3.78% 3.70% -2.00% 46.00% -1.80 125.33
1042 5.05% 4.20% 5.50% 3.32% 5.01% -1.76% 29.80% -3.00 264.20
913 2.00% 0.50% 0.00% 2.50% 3.40% 1.50% 52.40% 10.80 17.12
782 1.70% 0.00% 2.75% -1.30% 5.70% -9.20% 19.10% 9.20 33.41
767 -2.60% 1.30% 19.75% 16.65% 12.80% -2.00% 30.40% -3.50 82.00
706 1.70% 0.60% -0.75% 0.30% 2.10% 1.30% 27.70% 10.20 8.48
589 2.40% 0.67% 1.38% 0.40% 3.72% -1.40% 30.90% 11.60 23.58
586 4.40% 0.80% 1.50% 2.90% 5.20% -0.40% 48.90% -0.70 37.98
551 1.40% -0.10% -0.25% 1.70% 6.90% 0.90% 38.80% 2.00 10.12
532 1.20% 0.20% 0.00% 1.42% 5.60% -0.70% 102.00% -1.30 11.41
519 -5.80% -0.20% 74.99% 54.40% 10.10% -5.50% 86.20% -5.40 44.50
505 2.30% 0.60% 1.50% 0.98% 1.10% -2.50% 41.80% 7.50 66.41
482 -22.50% -5.40% 27.87% 282972.80% 7.30% -20.00% 23.00% 6.00 31.83
456 1.70% 0.30% 0.00% 1.40% 6.50% 0.10% 73.80% 2.30 8.82
454 1.80%   18.00% 48.00% 12.20% -3.90% 44.20% 1.30 82.10
435 2.50% -0.10% 1.25% 1.90% 3.60% 7.30% 36.30% 8.10 5.30
414 2.20% 0.80% 2.50% -1.50% 2.57% -1.80% 18.60% 6.60 9.60
397 2.01% -13.77% 13.50% 11.08% 23.10% -5.10% 21.30% 3.70 190.89
376 6.30% 2.40% 0.00% 0.50% 4.60% 0.00% 64.80% 9.10 4.84
370 3.20% 0.30% 0.25% 0.50% 3.70% -1.90% 61.00% 1.90 8.97
366 0.00% -3.20% 6.50% 4.00% 29.00% -4.40% 55.80% -3.50 58.78
364 0.10% -3.30% 1.94% 0.40% 2.20% 0.40% 112.20% 17.70 5.64
363 0.50% -0.40% 2.50% 3.30% 2.90% 2.10% 38.40% 4.30 7.48
354 4.90% 1.00% 3.00% 1.40% 3.30% -3.70% 51.80% 2.30 32.40
351 1.90% 0.80% -0.65% 0.40% 3.80% 0.50% 34.10% 6.10 5.78
331 5.50% 1.40% 4.25% 2.40% 5.10% -3.20% 41.90% -2.40 107.00
330 3.00% 1.40% 4.25% 3.79% 9.40% -3.10% 50.50% -3.80 49.83
313 5.20% 5.79% 13.25% 10.30% 5.70% -6.60% 72.50% -5.80 200.16
298 1.90% 0.80% 2.50% 2.20% 7.10% -1.70% 25.60% -3.10 18.75
276 1.80% 0.90% 0.00% 0.80% 6.00% -0.70% 58.90% -1.90 5.51
274 7.90% 7.90% 6.00% 5.62% 4.20% -4.80% 27.90% -3.60 163.70
251 5.70% 5.40% 14.25% 8.70% 7.50% -8.20% 90.50% -2.40 98.00
245 6.71% 6.88% 6.25% 2.44% 2.16% -3.70% 57.50% 3.00 94.67
244 2.70% 0.60% 2.00% 2.90% 2.70% 0.90% 32.70% 0.30 10.61
[+]

Share this post