«رقم، رمق می خواهد»

(میرزا تقی خان امیرکبیر 1222-1268 هجری قمری)

دویست و یازدهمین سال تولد بزرگ طلایه دار صنعت ایران گرامی باد.

مردی که واردات کالاهای خارجی که از اواسط صفویه بازارهای ایران را اشباع کرده بودند، در زمان او به نصف تقلیل یافت و درآمدهای ایران در اواخر کار او تا 5 برابر افزایش یافت. ایران در زمان امیر کبیر موفق شد برای اولین بار حضوری درخور توجه در نمایشگاه بین المللی کالا که در انگلیس برگزار شده بود، پیدا کند و کالاهای صنعتی تولید ایران را که همگی در زمان امیر پا گرفته بودند، معرفی کند. 

این مَثَل یادگار اوست که «رقم، رمق می خواهد»

برای مطالعه زندگی نامه امیر, اینجا کلیک کنید

{mp4}amir-1{/mp4}

کارآفرینی در کشورهای دیگر

پرینت

جهاني شدن و جهان سوم

نوشته شده توسط عليرضا سعيد آبادي on . Posted in کارآفرینی در کشورهای دیگر

جهاني شدن و جهان سوم

با نگاهي به تنيدگي جهاني شدن و اقتصاد

نويسنده: عليرضا سعيد آبادي - كارشناس ارشد روابط بين الملل

جهاني شدن اقتصاد با پويش تاريخي نظام سرمايه داري ارتباط مستقيم و كاملي دارد و با اينكه آهنگ آن به تناسب ميزان برون گرايي سرمايه از كشورهاي متروپل از خود شدت و ضعف نشان داده اما هيچ گاه، از حركت بازنايستاده است. به تعبير تافلر، تاريخ از ابتداي پيدايش تا امروز سه موج يا سه دسته كلي را تحت عنوان؛ دوره كشاورزي، دوره صنعتي و دوره ارتباطات پشت سر گذاشته است. او مي گويد: تحقق نخستين موج تحول - انقلاب كشاورزي - هزاران سال طول كشيد، در حالي كه تحقق موج دوم - ظهور تمدن صنعتي - فقط300 سال بطول انجاميد. ولي امروز تاريخ از اين هم پرشتاب تر مي رود و چه بسا كه موج سوم طي فقط چند دهه بستر تاريخ را طي كند و به كمال برسد. همان موجي كه بر جامعه آينده بشر گسترده خواهد شد و با وقوع انقلاب ارتباطي - اطلاعاتي، ديگر نخواهد گذارد كه زندگي انسان ها براساس تمدن موج دوم شكل بگيرد و پيش برود.

وي تاكيد دارد كه به موازات دگرگوني اقتصاد كشورها در موج سوم، بخشي از قدرت حاكميت دولت ها نيز متزلزل خواهد شد و چون بسياري ناچار خواهند شد دخالت هاي فرهنگي و اقتصادي ديگر كشورها را بپذيرند، لذا برخوردهاي شديدي پيش مي آيد كه تا جا افتادن كامل تمدن موج سوم ادامه خواهد داشت.(1) از اين رو، در تبيين اين تحولات، ما با چند واقعيت عمده مواجهيم؛ اولا، نظام فئوداليته و شيوه ماقبل نظام سرمايه داري به خاطر درون گرايي خود نمي توانسته نظام هاي توليدي جوامع سنتي دنياي آن روز را متحول سازد. ثانيا، ظهور نظام سرمايه داري در جوامع اروپاي غربي و آمريكا به مدد انقلاب صنعتي و برون گرايي سرمايه باعث ورود كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين به يك تقسيم كار ناخواسته بين المللي شد. ثالثا، چالش هاي داخلي در نظام سرمايه داري و ظهور نازيسم، فاشيسم، كمونيسم و جريان هاي وابسته در سراسر جهان موفق شدند در زمان خود، از آهنگ جهاني شدن اقتصاد كاپيتاليستي تا حد زيادي بكاهند. رابعا، رابطه مركز - پيرامون و استيلاي غرب بر جهان سوم چيزي نيست جز اينكه توسعه نيافتگي جوامع سه قاره روي ديگر توسعه يافتگي كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان به شمار مي رود. خامسا، در شرايط ناشي از حاكميت موسوم به اولتراامپرياليسم، نهادهاي بين المللي از قبيل سازمان ملل متحد و ارگان هاي وابسته به آن، سازمان تجارت جهاني و صندوق بين المللي پول و سازمان هاي عمده ديگر، همه بيانگر خواست هاي مركز استيلاگرند. حال با توجه به اين واقعيات، براي بررسي آثار فرايند جهاني شدن اقتصاد بر جهان سوم در چارچوب روابط مركز- پيرامون اينك اين سوال مطرح است كه سازوكار تاثير اين فرايند بر كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين چگونه بوده است؟ و در اين باره، ما تاكنون، در اقتصاد سياسي جهان با چه تحولاتي مواجه بوده و هستيم؟ در واقع، هدف اين نوشتار ارائه يك پاسخ توصيقي - تحليلي پيرامون ابعاد جهاني شدن اقتصاد است كه به ترتيب در شش بخش متوالي مورد بررسي قرار گرفته است. 

پرینت

كارآفريني در دیگركشورها

نوشته شده توسط مدیریت سایت on . Posted in کارآفرینی در کشورهای دیگر

 كارآفريني در كشورهاي مختلف ممكن است تابع شرايط، وضعيت ها و بنيادهاي خاصي باشد ولي آنچه مسلم است شرايط شخص كارآفرين، دلايل روي آوردن به كارآفريني و وضعيت و حال فعلي وي مي تواند در كارآفريني او مؤثر باشد. بعنوان مثال در دسته بندي كارآفرينان، دو گروه مهم مطرحند : 1) كارآفرينان فرصت شناس : كساني هستند كه در پي شكار فرصتها بوده وبر اساس برداشت از وضع و شرايط محيط و اقتضائات اقتصادي و اجتماعي و پيشامدها اقدام به فعاليت اقتصادي مي نمايند. اين كارآفرينان با توجه به توان مالي و مهارتهاي خود، ميزان ريسك را بر مي گزينند. 2) كارآفرينان اقتضائي: اين كارآفرينان كساني هستند كه از سر ناچاري يك فعاليت را پيشه مي كنند و در واقع نياز موجب مي شود پاي در راه فعاليتي بگذارند كه هيچگونه قطعيتي در آن وجود ندارد و