پرینت

اشتغال - رفاه اجتماعی – رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش ثروت ملی

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in کارآفرینی, اشتغال و توسعه ملی

Share this post

کارآفرینی, اشتغال, توسعه ملی

الگوی دستیابی به اشتغال بیشتر – ایجاد رفاه اجتماعی – رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش ثروت ملی

1-   کارآفرینی

نتیجه فعالیت کارآفرینانه: در کسب و کاری که ایجاد می شود ویا فعالیتی که وجود دارد و روز به روز توسعه می یابد، علاوه بر تأمین معیشت خود و خانواده کارآفرین، عبارتست از افزایش ثروت فردی و شرکتی و طبعاً تأثیرگذاری مستقیم که بر افزایش ثروت ملی و تولید ناخالص داخلی دارد و فرد کارآفرین فقط به قصد افزایش ثروت شخصی یا شرکتی یا سازمانی فعالیت می کند.

2-   اشتغال

نتیجه اشتغال در یک کارگاه خصوصی یا شرکت بزرگ و یا سازمان دولتی در درجه اول عبارتست از تأمین معیشت فرد و خانواده وی که در اثر پر کردن یک پست خالی و یا ایجاد یک پست سازمانی جدید در کارگاه یا شرکت یا سازمان حاصل می شود و فرد جویای کار غیر کارآفرین فقط و فقط به فصد تأمین معیشت و مخارج خانواده کار می کند.

{jcomments on}  

 

 3-   خود اشتغالی

فردی که برای تأمین معیشت خود و خانواده در کارگاه دیگران نه در شرکت و نه در یک سازمان دولتی موفق به پیدا کردن کاری نمی شود، دست به کاری که دیگران می کنند می زند و خود یا چند نفر را به قصد تأمین معیشت خود و خانواده مشغول به کار می کند.

4-   وضعیت کارآفرینی در جهان

متوسط نرخ کارآفرینی در دنیا حدود 10% از نیروی کار است. براساس گزارش جهانی کارآفرینی در سال 2002 نرخ کارآفرینی در کشورهایی مثل ژاپن از 05% (نیم درصد) شروع می شود و در کشورهایی مانند نیوزیلند – استرالیا و نهایتاً چین و کره به 18% از نیروی کار کشور می رسد.

5-   نتیجه

چنانچه عمده حمایتها در دستگاه های حکومتی و دولت از کارآفرینان یک کشور بشود، علاوه بر ایجاد اشتغال که در کارگاه ها و مراکز ارائه خدمات و بنگاه های اقتصادی کارآفرینان برای جویندگان کار ایجاد می شود، منجر به رشد تولید ناخالص داخلی و درنتیجه افزایش رفاه اجتماعی و ثروت ملی کشور می گردد.

Share this post