چهره های شاخص علمی - فرهنگی - اجتماعی و حوزه اشتغال و کارآفرینی

پرینت

معرفی جناب حجت الاسلام محمدعلی زم

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشزی on . Posted in چهره های شاخص علمی - فرهنگی - اجتماعی و حوزه اشتغال و کارآفرینی

 محمدعلی زم

شناسه: محمدعلی زم
سوابق علمی
ردیف نام سال
1 تحصیل دوره سطح در مدارس حقانی، فیضیه، دارالشفا و رسالت حوزه علمیه قم 59-53
2 تحصیل رسائل و مکاسب نزد آیت¬الله امامی کاشانی و عبایی خراسانی 63-59
3 تحصیل ده سال درس خارج فقه و اصول نزد آیت-الله حاج آقا مجتبی تهرانی 70-60
4 تحصیل فلسفه نزد حضرات آیات احمدی، ممدوحی 57-54
5 تحصیل فلسفه نزد آیت¬الله گیلانی 76
سوابق آموزشی
ردیف نام سال
1 تدریس فلسفه هنر در دانشگاه سوره 77-76
2 تدریس فلسفه گردشگری در اسلام در دانشگاه علامه طباطبایی 81-80
3 برگزاری کارگاه آموزشی دوره دکترای مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 85
4 مشاوره و راهنمایی حدود 10 پایان نامه 85-70
سوابق اجرایی
سمت سال