مقاله ها

پرینت

پیشرفت ایران

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

ازجمله راهکارهای پیشرفت ایران:

مدیریتِ کارآمد بر:

الف: منابع که محدود است.

ب: نیازها و احتیاجات که غالباً محدود است.

خواستها و تمناها که نامحدود است!!

بزودی و پس از تایپ و ویرایش مطلب در وبسایت کارآفرینها و پیشرفت ایران منتشر میشود...

محمدعلی اثنی عشری

Share this post