مقاله ها

پرینت

22 اسفند روز شهیدگرامی باد

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

شهید

از حدود 9 آلبومی که برای دفاع مقدس در کشور آلمان , چاپ شد ...این , بهترین تصویر شهید است ...و آنسال ...عکاس این عکس که فکر میکنم , اخوان نام داشت ...جایزه گرفت.

( احتمالآ از  سال 1363 ببعد بود)

بهر حال , در شرایط بسیار بد مالی و ارزی احتمالآ از جمله آقایان , ابوالقاسم خوشرو , محمد فرنود و آقای منصوری ...انباری از مدارک و نگاتیوِ عکسهای رزمندگان در جبهه را برای چاپ به آلمان بردند ....آلبوم ها به بهترین کیفیت چاپ و به ایران و کشورهایی که میبایست ارسال شود شد ...اما متاسفانه ...گویا آن , انبارِ نگاتیو و زینکهای آلبوم ها هیچ گاه به ایران باز نگشت!!! ...تلاشهای منهم بعنوان فردی که گهگاه , مرحوم پدر و 6 برادر در جبهه بودیم و در حال حاضر 3 برادر جانباز و مصدوم هم داریم!!  تا کنون بجایی نرسیده است و نمیدانم  چه شد؟؟ و هیچ کس از جمله جناب ابوالقاسم خوشرو که محور این کار مهم بود پاسخگونیست.!!چنانچه پاسخی گرفتم ...دوستان را در جریان میگذارم ... فقط ...جلد چهار و پنج  از کتابها رادر اختیار دارم که تصاویر روی جلد این 2 جلد را منتشر میکنم .

تصویر روی جلد 4 از آلبومها

تصویر  زیر احتمالاً روی جلد 5 هست:

 

Share this post