مقاله ها

پرینت

مذاکره یا جنگ با آمریکا

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

  اگر خدای ناکرده مذاکرات, به نتیجه نرسد و جامِ زهری در کار باشد بی تردید , بر هم زنندگان مذاکرات و سرانِ آنها باید بنوشند ... شک نکنید!

محمد جواد ظریف - وزیر امور خارجه ایراان

متاسفانه مطلع شدیم چند روزی است حال مادر گرامی جناب آقای دکتر ظریف مساعد نیست و کسالت دارند ضمن آرزوی سلامتی برای ایشان و آرامش برای وزیر امور خارجه کشورمان ... یاد داشت مختصر زیر راهم ازباب یادآوری و تذکری به دوستان مذاکره کننده نوشتیم.

,, آمریکا , در هیچ جنگی شکست نخورده ... و در هیچ مذاکره ای پیروز نشده,, !!
جناب ظریف , اولاً خداوند به مادر گرامیتان سلامتی عاجل و کامل عطا فرماید ...

{jcomments on}  

ثانیاً در جائی خواندم که بزرگی , میگوید ..,, آمریکا , در هیچ جنگی شکست نخورده ... و در هیچ مذاکره ای پیروز نشده !! پس با قدرت و تدبیری که دارید مذاکرات را ادامه دهید ... قطعاً شما و در نتیجه ملت و دولت ایران پیروز این میدان هستند.

تصور ما این است که اراده رئیس جمهوری جناب دکتر روحانی مبنی بر نتیجه بُرد , بُرد برای طرفین, در مذاکرات هسته ای محقق خواهد شد اما اگر خدای ناکرده مذاکرات, به نتیجه نرسد و جامِ زهری در کار باشد بی تردید , بر هم زنندگان مذاکرات و سرانِ آنها باید بنوشند ... شک نکنید!

Share this post