پرینت

انقلاب در ثروت آفرینی

نوشته شده توسط آلوین تافلر و هیدی تافلر مترجم: دکتر عبدالرضا رضایی نژاد on . Posted in کتب و نشریات

Share this post

انقلاب در ثروت آفرینی

نویسندگان: آلوین تافلر و هیدی تافلر

مترجم: دکتر عبدالرضا رضایی نژاد

قیمت: 8000 تومان

انتشارات: فرا

 شعار کتاب : 

انقلابی عظیم در راه است. تمدن زاییده این انقلاب، با همه آن چه اکنون درباره ثروت و ثروت آفرینی می دانیم به چالش برخواهد خاست.

فرازهایی از کتاب : 

سه اصل بنیادین انقلاب در ثروت آفرینی، یعنی زمان، مکان و دانش بی تردید سازندگان آینده ما هستند.

ما بر قله ای بس بلند ایستاده ایم و سرزمینی نو زیر پایمان گسترده است؛ ولی همگان مایل به کشف آن نیستیم. به جایش وحشت زده به طناب چسبیده  و پایین رفتن به سوی دنیای نوین علم را محدود و کند کرده ایم.

 

آنانی که خواهان سکوت یا خاموشی علم می باشند، در کسب ثروت انقلابی فردا، جایی ندارند.

دیگر به فکر آچار و پیچ گوشتی نباشید. به بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی، کارخانه های مستقر بر صفحه رایانه و موادی بیندیشید که باعث می شوند تا کارها و نیازمندی هایمان را به طرزی بی سابقه بهتر و آسان تر انجام دهیم.

دانش آموزان به خوبی می دانند که نظام آموزش و پرورش فعلی به جای آماده کردن آنان برای کار در اقتصاد آینده، همچنان به گذشته چسبیده است.

ثروت، هم ردیف با پول نیست. پول تنها یک نشانه یا تعدادی از وجود ثروت است.

ثروت در مفهوم کلی، شامل هر چیزی است که نیازی را از ما برآورده می سازد.

تا پایان دهه جاری، رایانه هایی خواهیم داشت که در هر ثانیه بیش از 136 تریلیون محاسبه انجام می دهند.

نهادهای فئودالی پیوسته سد راه پیشرفت صنعتی بوده اند. امروز نیز دیوان سالارهای دوران صنعتی، حرکت نظام پیشرفت تر «ثروت آفرینی دانش پایه» را کند می سازند.

با شخاص های اقتصاد سنتی، نمی توان ابعاد اقتصاد نوین و آینده حاصل آن را شناخت.

{jcomments on}

 

Share this post