پرینت

کارآفرینی: شانس یا هوش؟

نوشته شده توسط بو پی بادی مترجم: ایثار کیانی on . Posted in کتب و نشریات

Share this post

کارآفرینی: شانس یا هوش؟

نویسنده: بو پی بادی

مترجم: ایثار کیانی

قیمت: 1900 تومان

انتشارات: فرا

- برخلاف شانس های روزمره زندگی، شانس در کسب و کار را می توان خلق کرد.

- کارآفرینان بیش از هرکس دیگری در کسب و کار کلمه «نه» را می شنوند.

-  وقتی کلمه «نه» را می شنوید، متوقف نشوید. در واقع آن لحظه ای است که باید نبرد را آغاز کنید.

 

- در کسب و کار چیزی اعتبار بخش تر از یک شرکت ماهیتاً خلاق، متعهد به اخلاقیات، و با فلسفۀ کاری مثبت که مأموریت آن به دقت تدوین شده و تحت تأثیر جاذبه و اشتیاق درونی مدیر برای کارکنان تبیین شده باشد، نیست.

- کارآفرینان نمره «ب» ها هستند و مدیران نمره «الف» ها.

-ترکیب یک «ب» و گروهی «الف» در هر کاری بسیار خوب است.

- هدف نهایی و مقدس هر کسب و کار، کسب درآمد از طریق کاری است که افراد قلباً بدان باور دارند.

- نتیجه سخت کوشی هوشمندان، خوشبختی و خوش شانسی است.

{jcomments on}

 

 

Share this post