پرینت

کارآفرینی

نوشته شده توسط دکتر محمود احمدپور داریانی – محمود عزیزی on . Posted in کتب و نشریات

Share this post

کارآفرینی

نویسنده: دکتر محمود احمدپور داریانی – محمود عزیزی

قیمت: 1200 تومان

انتشارات: محراب قلم

کارآفرینی فرایندی است که با نگاه فرصت گرایانۀ کارآفرین آغاز می شود و نتیجۀ آن عرضۀ خدمات و محصولات جدید و ایجاد اشتغال و رفاه در سطح جامعه و در واقع، ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ چیز است. برای افزایش میزان کارآفرینی در افراد جامعه می توان آگاهیها و توانایی های آنان را در این زمینه بالا برد.

به این ترتیب راه اندازی کسب و کارهای تازه نیز رونق خواهد گرفت. یکی از عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی، توجه خاص به تقویت نظام آموزشی است. امروزه تقریباً در تمام پایه های تحصیلی همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، آموزش و ترویج کارآفرینی جای ویژه ای دارد.

{jcomments on}

 

Share this post