پرینت

کار در غربت «مهاجرت»

نوشته شده توسط کار در غربت «مهاجرت» on . Posted in کتب و نشریات

Share this post

 

کار در غربت «مهاجرت»

نویسنده: پیتر استالکر

مترجم: دکتر فرهنگ ارشاد

ناشر: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

کتاب کار در غربت در دو بخش تنظیم شده است. قسمت اول شامل تصویری جامع از مهاجرت بین المللی که با بحث تاریخی تجارت برده و کارگران قراردادی در زمانهای گذشته شروع شده است و سپس به این امر می پردازد که اکنون چرا مردم کوچ می کنند.

هزینه ها و منافع مهاجرت و موضوع هایی مانند تابعیت، مذهب، شرایط کار و زندگی مهاجران در خارج  از کشور زادگاه، مهاجرت غیر قانونی، اشتغال، بیکاری، پناهندگی، فرار مغزها و کار زنان ازجمله مباحث مهمی است که در فصول مختلف کتاب به بحث کشیده شده است. در بخش دوم کتاب عملکرد بیش از 20 کشور مهاجرپذیر جهان و چگونگی برخورد آنها با درون کوچندگان تشریح شده است.

{jcomments on}

 

Share this post