توضیح و در خواست مدیریت وبسایت کارآفرینها:

علی رغم مشکلات و تنگناهائی که برای کار و خلاقیت در بخش خصوصی وجود دارد و با عنایت به اینکه متاسفانه در بسیاری موارد, دولت و بخشهای اقتصادی وابسته, رقیب شرکتها و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی میباشند. کم و بیش , شرکتها و کارآفرینانی بعضاً گمنام هستند که درکار و فعالیتهای خود موفق بوده و به حرکت شتابان و رو به رشد خود ادامه میدهند , سعی و تلاش ما براین است تا در حد توان و امکان خود بتدریج این کارآفرینان و شرکتها و فعالیتهای آنان را معرفی کنیم.

از علاقه مندان و دوستداران رشد و توسعه اقتصادی کشور در بخش خصوصی و مدیران و کارآفرینان ارجمند توقع داریم در تماس با مدیریت وب سایت کارآفرینها ازطریق ایمیل pzasna@gmail.com ضمن ارسال بروشورها, اطلاعیه ها و برنامه های خود و شرکتهای مورد نظر , در معرفی هرچه بهتر و بیشتر ایشان مارا یاری فرمایند تا در مجموعه ایجاد شده در وبسایت, ( کارآفرینها و شرکتها) مطالب و برنامه ها و حتی کالاها و محصولات و خدمات آنها را بنحو شایسته و در صفحات مستقل و با لوگو و آرم آنها منتشرنمائیم.

پرینت

مجتمع کشاورزي کندلوس - دکتر علي اصغر جهانگيري - سوابق علمی و تحصیلی:

نوشته شده توسط دکتر علي اصغر جهانگيري on . Posted in معرفی کارآفرینان و شرکتهای منتخب

 

 

3- سوابق علمی و تحصیلی:

 رديف  عنوان  درجه تحصيلي  تاريخ  نام موسسه ومحل اخذ آن

  1-    فوق ليسانس ـ نساجي 2-1351 دانشگاه اميركبير ( پلي تكنيك )

 

2-   دكترا ـ جامعه شناسي 1379 دانشگاه لندن (نورت فيلد )

 

3-    تخصصي ـ حفاري چاه نفت 1350 كمپاني مايرون جكسون آمريكا دالاس

 

4-    تخصصي ـ پلاستيك و پليمر 1352 دانشگاه وين اطريش 

 

4-خدمت آموزشی در داخل و خارج از کشور:

 

رديف، نام موسسه محل تدريس، مقطع تحصيلي عناوين دروسي كه تدريس نموده اند

 

1- دانشگاه صنعتي شريف، مهندسي كار آفريني ـ اشتغال زايي

 

2- دانشگاه تربيت مدرس، كارشناسي، گياهان داروئي ـ فرآوري

 

3- دانشگاه تهران، كارشناسي ارشد، خود اشتغالی

 

4- موسسه مهر پویان كارشناسي ارشد خود اشتغالی

 

5- مراکز استانها كارشناسي کارآفرینی در  خود اشتغالی

 

6- رادیو ایران كارشناسي کارآفرینی در  خود اشتغالی

 

  5- تاليف ، تجديد چاپ همراه با تجديد نظر ، بررسي نقد ، تصحيح ، ترجمه كتاب 

 

  رديف تاليف موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

 

1- كندلوس،  تاليف موسسه فرهنگي جهانگيري 85 ـ 1370 علي اصغر جهانگيري

 

2- مارجانف  تاليف موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

 

3- مينا و پلنگ،  تاليف موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

 

4- درمان در خانه،  تاليف موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

 

5- تكنولوژي ساخت دارو، 

 

6- پيشتر از مرحله عاقلي  چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

 

روزنامه سفر گيلان

 

7   چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

 

ا8- ستوناوند، چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

 

9- فرهنگ لكي ، چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

 

10- تاريخ بدخشان، چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

 

11- قنديه و سمريه، چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

 

12- راهنماي قطقن، چاپ و گرد آوري موسسه فرهنگي جهانگيري علي اصغر جهانگيري

 

13- بنادرو جزايز خليج فارسف  تاليف (زندگي نامه بنان) موسسه فرهنگي جهانگيري

 

14- از نور تا نوا ، بیوگرافی موسسه فرهنگي جهانگيري تهران علي اصغر جهانگيري

 

15- مردان صنعت ، بیوگرافی موسسه فرهنگي جهانگيري تهران علي اصغر جهانگيري

 

16- رنج و گنج ، تالیف موسسه فرهنگي جهانگيري تهران علي اصغر جهانگيري

 

17- خود اشتغالی ، تالیف موسسه فرهنگي جهانگيري تهران علي اصغر جهانگيري

 

18- برگزیده اسناد تاریخی 

 

19- حافظ به روایتی دیگر

 

  6- اختراع و ابتكار و ارائه آثار هنري