توضیح و در خواست مدیریت وبسایت کارآفرینها:

علی رغم مشکلات و تنگناهائی که برای کار و خلاقیت در بخش خصوصی وجود دارد و با عنایت به اینکه متاسفانه در بسیاری موارد, دولت و بخشهای اقتصادی وابسته, رقیب شرکتها و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی میباشند. کم و بیش , شرکتها و کارآفرینانی بعضاً گمنام هستند که درکار و فعالیتهای خود موفق بوده و به حرکت شتابان و رو به رشد خود ادامه میدهند , سعی و تلاش ما براین است تا در حد توان و امکان خود بتدریج این کارآفرینان و شرکتها و فعالیتهای آنان را معرفی کنیم.

از علاقه مندان و دوستداران رشد و توسعه اقتصادی کشور در بخش خصوصی و مدیران و کارآفرینان ارجمند توقع داریم در تماس با مدیریت وب سایت کارآفرینها ازطریق ایمیل pzasna@gmail.com ضمن ارسال بروشورها, اطلاعیه ها و برنامه های خود و شرکتهای مورد نظر , در معرفی هرچه بهتر و بیشتر ایشان مارا یاری فرمایند تا در مجموعه ایجاد شده در وبسایت, ( کارآفرینها و شرکتها) مطالب و برنامه ها و حتی کالاها و محصولات و خدمات آنها را بنحو شایسته و در صفحات مستقل و با لوگو و آرم آنها منتشرنمائیم.

پرینت

مجتمع کشاورزي کندلوس - دکتر علي اصغر جهانگيري - دکتر علي اصغر جهانگيري

نوشته شده توسط دکتر علي اصغر جهانگيري on . Posted in معرفی کارآفرینان و شرکتهای منتخب

 

 دیدگاه ها

او به اصل وجود سرمايه به عنوان واژه اي مقدس اعتقاد دارد و آنرا لازمه پيشرفت، سلامت و بهداشت  تحصيلات و رفاه عمومي ذکر مي‌کند و نيز  به سرمايه دار چون شخصيتي ارزشمند که با پشتوانه عشق طي طريق مي کند، مي نگرد و در اين خصوص احکام اساسنامه اش را اينگونه بر مي شمارد.

1- مالکيت محترم است 

2- سرمايه دار شريف است وچون شعور وآگاهي دارد، سرمايه دار شده است.

3- سرمايه گذار عاليجناب است تا باور کند آدم مهمي است. 

او ديدگاه کاملاً فرهنگي اش به مسائل ونگاه باريک بينش به تمام افقهاي پيش رو ازاين منظر را اينگونه توجيه مي کند: « احساس فرهنگي من خيلي غلبه دارد براحساس صنعتي‌ام. بعد فرهنگي اين سرزمين آنقدر بالاست که من دست به هرکاري مي زنم بايد به نوعي با پوشش فرهنگي درارتباط باشد وگرنه هيچ صنعتکاري همه را ازصنعت درنمي آورد که به کار فرهنگي مشغول کند. من نسبت به کشاورزي ديدي فرهنگي دارم. درست است کارتوليدي است ولي من بايستي به روستاييان آموزش دهم  و بگويم چه کار کنند. من بارها شده است براي اينکه خاصيت گياهان را توضيح بدهم با پيرمردها و پيرزنها براي چيدن گياهان رفته‌ام و حتي  برخي از آنها آش درست کرده اند و من خاصيت مواد راتوضيح داده ام. اين يک کار فرهنگي است.»

وي اختناقي که دربرخي موارد سطح جامعه را پوشانده است راعاملي جهت شکوفايي آن موردمي داند  واعتقاد دارد که شکوفايي دراختناق بوجودمي آيد .

او داشتن انگيزه ( مالي ،اقتصادي ،جاه طلبي ، سياسي ، ..) براي هرکاري رالازمه پيشبرد انجام موفق آن کار مي‌داند. و بالاخره اينکه فراهم‌کردن بستري مناسب درجهت رقابت کاري باعث افزايش انگيزه افراد و پيشرفت  و توليد و توسعه مي داند  و مي‌گويد که:«تمامي مسيرهايي را که سابقه تجربه آن را داشته به عنوان درهاي رقابت براي سايرين باز گذاشته ام. خيلي دوست دارم که افراد مختلف بيايند و کارهاي من راکپي کنند که ارزش کار براي من از بين برود و من به فکر اين مسئله باشم که کارهاي بالاتري توليد کنم به اين دليل که تکنولوژي کار بالاست و يک اطلاعات علمي بالا مي طلبد.»

 تامين منابع مالي:

خود براين باور است که اگر هرفردي بتواند بجاي هرکاري فضاي تاريک ذهنش را روشن کند، مي تواند آنقدر سرمايه از پستوهاي تودرتوي آن بيرون بکشد که اصلاٌ نداند آنها کجا بوده اند. او درموردجمع آوري اشياء قديمي به نوعي قصد داشته است که دست به سرمايه سازي بزند چنانکه مي گويد:" آن روز که من اينها راجمع مي کردم فکر مي کردم يک انگيزه اي بشود براي تحول اقتصادي."