گلدان سفال کوره ای درجه یک شهر همدان

پرینت

شركت مبلمان دوناريه ارس

نوشته شده توسط کارآفرینها on . Posted in دنیای دکوراسیون - هنرهای دستی و سنتی

Share this post

بيانيه خط مشی کيفيت و رسيدگی به شکايات مشتريان

شركت مبلمان دوناريه ارس

 

شرکت مبلمان دوناريه ارس به عنوان توليد کننده و وارد كننده انواع مبلمان، خط مشي خود را با محوريت مشتري مداري و فروش سالم، رسيدگي به شکايات مشتريان و طرف هاي ذينفع و  اصالت طرحها که آميخته با زندگی و گهر آدمی است، اعلام می دارد و بدين منظور سياستهاي زير را سرلوحه اقدامات خويش قرارمي دهد :

- بنيادي ترين اعتقاد ما رضايت مشتري است كه جز  در  سايه ارتقاء سطح كيفي محصولات، اجراي به موقع تعهدات ما به مشتريان و طرفهای ذينفع، قيمت مناسب و پاسخگويي سريع و شفاف در زمان دريافت شکايات آنان امکان پذير نمي باشد.

{jcomments on}

 

- کاهش ضايعات و دوباره کاری در تمامی محصولات.

- آموزش های مورد نياز و مستمر کارکنان به منظور ارتقاء دانش و خرد آنان جهت ارتباط بهتر با مشتريان و طرف های ذينفع.

- تداوم و ارائه محصولات و خدمات متفاوت به مشتريان و توسعه بازار فروش.

 

لذا با عنايت به موارد فوق و با  اين باور كه كيفيت راهي است كه پاياني براي آن نيست  و با ديدگاه احترام به مشتريان و ترويج اين موضوع در ميان تمامي پرسنل و رعايت الزامات قانوني مي كوشيم تا   مطابق با استاندارد     ISO9001:2008 و  ISO10002:2004  در جهت بهبود مستمر حركت كنيم.             

                              

اينجانب ضمن اعلام تعهد خود از طريق در اختيار قرار دادن منابع مالی کافی براي استقرار و نگهداري اين استانداردها، نسبت به بازنگري آن در جلسات بازنگري مديريت اقدام مي نمايم و از کليه پرسنل تقاضاي انجام امور محوله بر اساس اين نظام ها تحت نظر نمايندگان مديريت را دارم. 

 

                                                     مدير عامل

                                                   جواد افتخاری

 

Share this post