تصویر- ویدئو

پرینت

تقدیم به آدمهای بامرام و با معرفت

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in تصویر- ویدئو

بسلامتی:

بسلامتیِ رفیقی که تو رفاقت , کم نگذاشت  ولی کم برداشت تارفیقش, کم نیاره!

بسلامتی مدادپاک کن که بخاطر اشتباه دیگران, خودشو هِی کوچیک کرد!

بسلامتی اون دلی که هزار بار شکست ولی هنوزم که هنوزه شکستن بلد نیست!

بسلامتی اونایی که تو اوج سختیها و مشکلات, بجای اینکه تّرکمون کنند, درکمون میکنند!

بسلامتی اونهائی که درد دل همه راگوس میدند اما معلوم نیست خودشون کجا درد دل میکنند!

پرینت

سعدی (غزلیات) (در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم)

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in تصویر- ویدئو

 

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

 بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم

 به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم

 نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

به خوابگاه عدم گر هزار سال بِخُسبم

 ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم

حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم

 جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

 مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

هزار بادیه سهلست با وجود تو رفتن

 و گر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم